Zāļu blakusparādību uzraudzība

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei, tāpēc ikkatrs “Olainfarm” medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots dažādos tā attīstības posmos. Uzņēmumā ražoto un reģistrēto zāļu lietošanas drošības uzraudzību veic zāļu blakusparādību uzraudzības grupa, kura seko gan zālēm, kas jau ir tirgū, gan tām, kuras atrodas izpētes stadijā. Uzraudzības grupa veic arī turpmāk nosaukto:

• apzina jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti;

• līdz ar riskiem izvērtē potenciālo zāļu lietošanas labumu;

• sniedz aktuālo informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, AS “Olainfarm” pārstāvniecībām un sadarbības partneriem.

Zāļu blakusparādība ir ne vien nevēlama reakcija, kura var rasties, atbilstīgi instrukcijā norādītajam lietojot zāles slimības profilaksei, diagnosticēšanai vai ārstēšanai, bet tā var būt arī nevēlama reakcija, kura radusies ārstēšanas kļūdas dēļ vai lietojot zālestirdzniecības atļaujai neatbilstīgi, piemēram, tās lietojot nepareizi un/vai ļaunprātīgi.

Informāciju par zāļu blakusparādībām AS “Olainfarm” saņem no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, uzņēmuma filiālēm citās valstīs, sadarbības partneriem un pacientiem. Mēs to rūpīgi izvērtējam un, izmantojot Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datu bāzi „Eudravigilance”, nepieciešamības gadījumā ziņojam EMA un Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai (ZVA). Informāciju sniedzam arī pārējām kompetentajām iestādēm zāļu blakusparādību uzraudzības jomā un AS “Olainfarm” pārstāvniecībām ārvalstīs.

Kontakti

Zāļu blakusparādību uzraudzības gupa

  • Tālrunis: (+371) 67013724
  • Mobilais tālrunis: (+371) 26137761
  • E-pasts: adr@olainfarm.lv
SigitaZāļu blakusparādību uzraudzība