Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
 2. Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais ERAF atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

AS “Olainfarm” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros īsteno trīs pētniecības projektus:

 1. 2016. gada 1. jūnijā ir uzsākta pētniecības projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem. Pētījumos iegūt datus par vielu drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 1 407 200, tai skaitā EUR 615 650 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
 2. 2016. gada 1. septembrī ir uzsākta pētniecības projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt dabīgo vielu izpēti un izstrādāt dabīgu kosmētikas produktu līniju. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 116 045, tai skaitā EUR 50 769.50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
 3. 2017. gada 15. maijā ir uzsākta pētniecības projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenošana. Projektā plānots veikt pētījumu, kura ietvaros AS “Olainfarm” izstrādās jaunu gatavo zāļu formu – pret tuberkulozes līdzekli “Terizidons”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 238 130,00, tai skaitā EUR 106 640,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada 10. oktobra līdz 2016. gada 8. novembrim AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru pirmsklīnisko drošuma (toksicitātes) pētījumiem potenciālajām zālēm un iepirkuma rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi ar kopējo līgumcenu EUR 1 001 509,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 2. 2017. gada 21. februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 11 892,92, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 5 946,46.
 3. 2017. gada 30. martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 11 105,23 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 5 552,62.

Projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. 2017. gada 11. aprīlī AS “Olainfarm” izsludināja iepirkumu “Jaunas zāļu formas (II rindas medikaments preparāts tuberkulozes ārstēšanai) rūpnieciskās tehnoloģijas izstrāde”. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar kopējo līgumcenu EUR 359 570,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.

Projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada septembra līdz 2017. gada martam tika veikti sākotnējo produktu paraugu izstrādes darbi.
 2. No 2016. gada 23. septembra līdz 2017. gada 31. janvārim AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru augu izejvielu sagatavošanai un efektivitātes pētījumu “in vitro” veikšanai. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi ar kopējo līgumcenu EUR 36 965,20,00 (augu izejvielu sagatavošana – EUR 8 705,20 un efektivitātes pētījums “in vitro” – EUR 28 260,00). Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 3. 2017. gada 21. februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 506,33 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 253,17.
 4. 2017. gada 30. martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 5 658,89 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 2 829,45.
 5. No 2017. gada marta tiek veikti efektivitātes pētījumi un testi “in vitro”, kā arī produktu paraugu izstrāde.

 

SigitaFarmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs