Aktuālie projekti

Saskaņā ar (Eiropas Savienības) ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam, Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. (EUR 4 418 233 214) Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu ((ERAF – Eiropas reģionālas attīstības fonds, ESF – Eiropas Sociālais fonds un KF – Kohēzijas fonds) starpniecību.

2014. – 2020. gada plānošanas periodā darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka ES fondu finansējuma ieguldīšanu izvirzītajos mērķos, lai palielinātu un saglabātu tā pozitīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un Latvijas tautsaimniecību arī turpmākajos gados.

ES fondu atbalsts līdz šim ir radījis būtisku stimulējošo ietekmi uz AS „Olainfarm” un sagaidāms, ka pozitīvā ietekme saglabāsies arī turpmākajos gados. AS „Olainfarm” plāno arī turpmāk izmantot ES fondu piedāvāto atbalstu un turpinās veikt ieguldījumus pētniecībā, inovācijās un tehnoloģijās.

Kopš 2013. gada AS „Olainfarm” īsteno investīciju projektu „Jaunu produktu ieviešana ražošanā un AS Olainfarm eksportspējas palielināšana”, kurā plānots ieviest ražošanā jaunus produktus, vienlaikus būtiski mainot vairākus ražošanas procesus un paaugstinot esošo produktu ražošanas efektivitāti.

Realizējot investīciju projektu plānots līdz 2017. gadam, kopumā veicot ieguldījumus 32,66 miljonu EUR apmērā, AS “Olainfarm” plāno saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

SigitaAktuālie projekti