Akcionāru sapulces

2017

AS “Olainfarm” 2017. gada 1. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2017. gada 1. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2016

AS “Olainfarm” 2016. gada 16. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2016. gada 16. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2015

AS “Olainfarm” 2015. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2015. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” revīzijas komitejas ziņojums par 2014. gadu

 

2014

AS “Olainfarm” 2014. gada 17. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2014. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” revīzijas komitejas ziņojums par 2013. gadu

 

2013

AS „Olainfarm” 2013. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2013. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2012

AS „Olainfarm” 2012. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2012. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2011

Paziņojums par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2011. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2011. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2010

AS „Olainfarm” 2010. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2010. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2009

AS „Olainfarm” 2009. gada 25. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2009. gada 25. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2009. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2009. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2008

AS „Olainfarm” 2008. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2008. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2007

AS „Olainfarm” 2007. gada 20. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2007. gada 20. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2007. gada 13. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2007. gada 13. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2006

AS „Olainfarm” 2006. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2006. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

SigitaAkcionāru sapulces